Венеция през зимата

Венеция през зимата (снимка)

смесена техника, 65/50 см

2013