Дървото на познанието

Дървото на познанието (снимка)

акварел, туш, 50/65 см,

2018