Морски свят

Морски свят (снимка)

смесена техника, 65/50 см

2005