Есенна светлина

Есенна светлина (снимка)

смесена техника, 60/40 см

2018