Златни рибки II

Златни рибки II (снимка)

смесена техника, 50/50 см

2008